Lokale Kronieken uit de Nederlanden 1500-1850

Deze verzameling Nederlandstalige kronieken uit de periode 1500-1850 geeft ons een unieke inkijk in de leefwereld van vroegmoderne mensen. De auteurs schreven over historische en actuele gebeurtenissen in hun stad of dorp. Soms deden ze dat uit trots, soms uit verontwaardiging, vaak ook omdat ze dachten dat de kennis die ze bij elkaar brachten ‘nuttig’ kon zijn voor henzelf of toekomstige generaties.

De verzameling kwam tot stand met hulp van De Nederlandse Bibliotheek der Nederlandse Letteren (DBNL) heel veel vrijwilligers, de medewerking van tientallen archieven en bibliotheken in het kader van het onderzoeksproject Chronicling novelty. New knowledge in the Netherlands, 1500-1850, dat tussen 2018-2023 werd uitgevoerd aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze publicatie kwam tot stand met steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Gratama-Stichting en het Leids Universitair Fonds (LUF).